در تن رو سایت های خبری - علمی - فن آوری و ... را سریع مرور کنید

قیمت جدید چری تیگو ۷ و تیگو ۵ اعلام شد


به گزارش اخبار خودرو ،براساس بخشنامه جدید شرکت مدیران خودرو، قیمت چری تیگو۷ و تیگو۵ از تاریخ ۲۴ بهمن ماه به شرح جدول ذیل تغییر یافته است.

روند تغییر قیمت تیگو ۷ و تیگو ۵ در چند ماه گذشته:

مدل خودرو قیمت دی قیمت بهمن
تیگو ۷
rvfqrkypt10rg8u3pmbz.jpg
۱۴۱/۴۸۰/۰۰۰ ۱۴۵/۷۰۰/۰۰۰
تیگو ۵ فول
nnbb0yhkqmrpxfkydibu.jpeg
۱۰۷/۶۸۰/۰۰۰ ۱۰۹/۸۰۰/۰۰۰
تیگو ۵ نیمه فول
nnbb0yhkqmrpxfkydibu.jpeg
۱۰۲/۳۸۰/۰۰۰ ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰


Source link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.